Dạ con thấp khác thấp cổ tử cung không - Sotaychame.com
Dạ con thấp khác thấp cổ tử cung không

Dạ con thấp khác thấp cổ tử cung không
3 chia sẻ 0

 • xinthathu xinthathu gửi - Mang thai - Chuẩn bị sinh
 • Cho em hỏi cái này tý,cổ tử cung hơi thấp và thấp dạ con có khác nhau không?em cũng không hiểu mấy cái này lắm vì đi khám bà lang bà ấy bảo tử cung em hơi thấp/
  Các mẹ biết tư vấn hộ em nhé,quên ko hỏi kỹ bà ấy
 • Cuộc sống hạnh phúc nhất khi ta biết chia sẻ... Chia sẻ Trả lời

Các chia sẻ khác

 • 1Chia sẻ
 • 1Chia sẻ
 • 1Chia sẻ
 • 1Chia sẻ
 • 1Chia sẻ
 • 3Chia sẻ
 • 1Chia sẻ
 • 1Chia sẻ
 • 1Chia sẻ
 • 1Chia sẻ
 • 1Chia sẻ
 • 33Chia sẻ
 • 1Chia sẻ
 • 52Chia sẻ
 • 6Chia sẻ
 • 5Chia sẻ
 • 9Chia sẻ
 • 24Chia sẻ
 • 11Chia sẻ
 • 10Chia sẻ
 • 20Chia sẻ
 • 9Chia sẻ
 • 1Chia sẻ
 • 1Chia sẻ
 • 2Chia sẻ
 • 2Chia sẻ
 • 8Chia sẻ
 • 18Chia sẻ
 • 3Chia sẻ
 • 13Chia sẻ
 • 1Chia sẻ
 • 66Chia sẻ
 • 2Chia sẻ
 • 16Chia sẻ
 • 4Chia sẻ
 • 19Chia sẻ
 • 3Chia sẻ
 • 2Chia sẻ
 • 2Chia sẻ
 • 5Chia sẻ
 • 25Chia sẻ
 • 2Chia sẻ
 • 2Chia sẻ
 • 25Chia sẻ
 • 9Chia sẻ
 • 21Chia sẻ
 • 2Chia sẻ
 • 12Chia sẻ
 • 1Chia sẻ
 • 22Chia sẻ
 • 4Chia sẻ
 • 1Chia sẻ
 • 33Chia sẻ
 • 1Chia sẻ
 • 1Chia sẻ
 • 19Chia sẻ
 • 2Chia sẻ
 • 2Chia sẻ
 • 2Chia sẻ
 • 2Chia sẻ
 • 5Chia sẻ
 • 13Chia sẻ
 • 5Chia sẻ

Thành viên mới